NALATENSCHAP

Je erfenis, je hebt het er liever niet over, maar wilt het wel goed geregeld hebben. Het besparen van erfbelasting, het voorkomen van een ruzie tussen erfgenamen, zorg dat of je laatste wil wordt uitgevoerd, zijn zaken die je bezig kunnen houden. Maar van het daadwerkelijk regelen en bespreken komt het vaak toch niet. Komt wel…… Dat kan anders !

 

Bij de voorbereiding helpen we om jouw situatie in kaart te brengen en wensen goed te registreren. Hierdoor kunnen we duidelijkheid geven over de nalatenschap en het plannen er van. Alles wordt vastgelegd in een (digitaal) Nalatenschapsdossier zodat alles over jouw erfenis op 1 plek  is terug te vinden. Dit geeft duidelijkheid voor jou en nabestaanden, maar vooral ook rust.

 

Na jouw overlijden helpen we de nalatenschap af te wikkelen. Wij zorgen ervoor dat de afwikkeling niet vastloopt en jouw wensen worden ingewilligd. Nabestaanden kunnen verlies verwerken en hoeven zich niet met andere dingen bezig te houden. Hiervoor kun je Arbitro als executeur benoemen.

Heb je geen executeur benoemd dan moeten alle erfgenamen tezamen jouw uitvaart en nalatenschap afwikkelen. Overigens kunnen we ze wel bijstaan of deze werkzaamheden van hun overnemen.

registerexecuteur

Wij zijn aangesloten bij stichting RegisterExecuteurs waardoor de kennis en kwaliteit van onze dienstverlening is geborgd. Zij kunnen in geval van calamiteiten onze werkzaamheden overnemen en vort te zetten op basis van de afspraken die met jou of je nabestaanden zijn gemaakt. Daarnaast hebben we de beschikking over een breed netwerk van notarissen, uitvaartondernemers, taxateurs, makelaars en nog andere bedrijven die eventueel betrokken zijn bij afwikkeling.

 

We ondersteunen je in het voorbereiden van je nalatenschap. Deze maken we inzichtelijk en jouw wensen worden vastgelegd. Dat geeft rust en duidelijkheid. Bij de afwikkeling worden je erfgenamen ontlast en jouw wensen uitgevoerd. Dit geeft ruimte voor rouw en transparantie. Het is soms al moeilijk genoeg.

 

Door de aansluiting bij RegisterExecuteurs hebben we voor elke gewenste nalatenschap de juiste oplossing. Ons idee is om wat moeilijk is, makkelijker te maken. Met onze jarenlange ervaring, creativiteit en interesse in mensen die wel wat steun kunnen gebruiken, helpen we graag om de nalatenschap op maat te regelen of af te wikkelen, geheel naar jouw wens.

 

Wat mag je verwachten ? :

 • Alle expertise in huis (één contactpersoon)
  • vertrouwenspersoon voor de erflater
  • onpartijdig en onafhankelijk aanspreekpunt voor erfgenamen
 • Helder en duidelijk overzicht van jouw persoonlijke situatie
 • 1 overzicht voor de verschillende testamenten
 • Baas over je eigen nalatenschap
 • Een fysiek en digitaal nalatenschapsdossier, alle info op 1 plek
 • Digitale kluis, alle wachtwoorden en codes op 1 plek met unieke toegang
 • Volledig inzicht in het afwikkelingsproces (geen black box)
 • Alles wordt afgehandeld; de nalatenschap, de aangifte erfbelasting, betalen erfdelen

NALATENSCHAPPEN

Via onderstaande blokken vindt u de verschillende aspecten bij nalatenschappen.

Nalatenschap voorbereiden
Nalatenschap afhandelen
Digitaal Nalatenschap-dossier
Nalatenschaps-test
Stappenplan